At the heart of modern life

Społeczna odpowiedzialność

Produkty i usługi sprzedawane przez ROCKWOOL wpływają pozytywnie na globalne problemy zmian klimatycznych i problemy bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie produkty ROCKWOOL poprawiają warunki życia milionów ludzi, dając im komfort cieplny, niedrogie ogrzewania i chłodzenie, zmniejszając ryzyko pożaru, gwarantując niższy poziom hałasu i wibracji. Te podstawowe, pozytywne składki na świecie są ważne dla pracowników Grupy, jej zarządu i rady.

Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z wysokimi standardami społecznej odpowiedzialności, etyką i szkoleniami personelu na wysokim poziomie międzynarodowym, to działania, dzięki którym Grupa ROCKWOOL pozytywnie wpływa na nasze środowisko i społeczeństwo. Wszędzie tam, gdzie działamy ROCKWOOL prowadzi otwarty dialog z zainteresowanymi stronami.

ROCKWOOL Polska działa na rynku od 20 lat i niemal od samego początku konsekwentnie wspiera inicjatywy zaangażowane społecznie. Społeczna odpowiedzialność to dla nas przede wszystkim budowanie zaufania. Wierzymy, że nasze działania na poziomie gospodarczym, społecznym i środowiskowym przyczyniają się zarówno do sukcesu firmy, jak i do rozwoju gospodarczego w Polsce.Nasze przedsięwzięcia mają przyczynić się do rozwoju regionu, w którym firma ROCKWOOL prowadzi swoją działalność, zarówno na poziomie gospodarczym, społecznym, jak i środowiskowym. Obieramy w nich kierunki wytyczone na początku powstawania firmy w Polsce, takie jak oszczędności i dbałość o środowisko, a także edukacja i rozwój świadomości. 

Wśród naszych działań w zakresie społecznej odpowiedzialności, które wpisują się w te cele, wspomnieć można o działaniach edukacyjnych dotyczących oszczędności energii w budynkach, a także o tych budujących świadomość na temat zużycia energii

Wspieramy inicjatywy lokalne w okolicach Cigacic, Sulechowa i Małkini. Pomagamy ośrodkom edukacji, organizacjom kulturalnym poprzez aktywne zaangażowanie, darowizny jak i wsparcie finansowe.

1_1_master_0004s_0013_shutterstock_335429153
We need to continue working hard to produce even better products and leaving a smaller footprint in the process – that includes thinking sustainability into our products, operations, and R&D as well.

Jens Birgersson

CEO, ROCKWOOL GROUP

Download the 2016 Sustainability report

Dlaczego wełna skalna?