Dla Architekta

ROCKWOOL Energy Design Centre

ROCKWOOL Energy Design Center wspiera pracę projektantów na każdym etapie przygotowania dokumentacji technicznej poprzez adaptację najlepszych, sprawdzonych rozwiązań technicznych do lokalnych wymagań projektowania (energetycznego) zorientowanego na najlepszy efekt energetyczny.

Energy Design Center (EDC) jest specjalistyczną jednostką Grupy ROCKWOOL, powołaną w celu współpracy z architektami i projektantami na etapie powstawania koncepcji nowego budynku. Dla osiągnięcia najlepszych parametrów energetycznych właśnie wtedy należy połączyć architekturę, funkcjonalność oraz efektywność energetyczną. Energy Design Center oferuje międzynarodowe doświadczenie i wiedzę w zakresie efektywnych energetycznie rozwiązań technologicznych w budynkach. Energy Design Center analizuje możliwości zastosowania nowoczesnych technologii, sprawdzonych w wielu krajach rozwiązań w kontekście lokalnych przepisów oraz uwarunkowań ekonomicznych dla wypracowania optymalnych dla danego budynku rozwiązań konstrukcyjnych i systemowych.

Szerokie kompetencje

Rosnąca kompleksowość procesu budowlanego wymaga adekwatnej wiedzy i analizowania wielu aspektów konstrukcyjnych i technologicznych dla zapewnienia efektywności energetycznej budynku. Energy Design Center tworzy dla Grupy ROCKWOOL silne zaplecze fachowe w obszarach związanych z efektywnością energetyczną. Ścisły dialog na wczesnym etapie projektowania, obejmujący wszystkie zagadnienia efektywności energetycznej, pozwala zmaksymalizować jakość i efektywność energetyczną danego projektu. Budynek nie jest prostą sumą elementów konstrukcyjnych i instalacji, ale skomplikowaną strukturą, gdzie współdziałanie elementów składowych musi zostać przeanalizowane i zoptymalizowane dla osiągnięcia najlepszych efektów. To wymaga kompetencji przekraczających dobór właściwej izolacji. Te kompetencje są zebrane i dostępne w ROCKWOOL Energy Design Center.

Usługi szkoleniowe

Oprócz konsultacji projektów Energy Design Center oferuje specjalistyczne seminaria szkoleniowe mające na celu prezentację najnowszych trendów i rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej. 

Zakres seminariów obejmuje szeroką tematykę, od regulacji prawnych, poprzez metody podniesienia efektywności energetycznej, aż do zagadnień możliwych scenariuszy rozwoju rynku energii i trendów w budownictwie przyszłości.

Długofalowy zrównoważony rozwój

Po przekazaniu gotowego budynku do użytkowania inwestorowi jego życie dopiero się zaczyna. Będzie ono trwało przynajmniej kilkadziesiąt lat, podczas których budynek zużyje energię i wyemituje CO2 do środowiska. Można dziś zaprojektować i zbudować budynki efektywne energetycznie, w których oszczędności uzyskane podczas czasu użytkowania wielokrotnie pokryją dodatkowe nakłady inwestycyjne, poniesione na poprawę parametrów energetycznych podczas budowy. Dodatkowo budynki takie mają długofalowy, pozytywny wpływ na środowisko oraz żyje się w nich i pracuje bardziej komfortowo i zdrowo. Energy Design Center pomaga zrozumieć założenia zrównoważonego rozwoju oraz analizy cyklu życia w budownictwie oraz przełożenia tych zasad na koncepcję i projekt budynku.

Back