ŚCIANY ZEWNĘTRZNE z eLEWACJĄ Z TYNKIEM | ETICS | metoda lekka mokra

Ocieplenie ściany zewnętrznej ETICS

Z PŁYTĄ FRONTROCK 35

Najczęściej wybieraną metodą ocieplenia ścian zewnętrznych jest bezspoinowy system ociepleń (znany również jako ocieplenie metodą lekką mokrą - ETICS). Jego popularność wynika z prostoty i nieskomplikowanego technologicznie montażu. Izolacja ścian zewnętrznych płytą ze skalnej wełny mineralnej FRONTROCK 35 lub FRONTROCK MAX E zapewnia ochronę przed  zimnem, ogniem, hałasem i innymi czynnikami atmosferycznymi. Docieplenie ścian izolacją z wełny skalnej poprawia efektywność energetyczną całego budynku. 

Płyta z wełny skalnej FRONTROCK 35 lub FRONTROCK MAX E może byś stosowana w systemach chemii budowlanej wiodących producentów. Jest to materiał doskonale izolujący termicznie i akustycznie, dodatkowo zapewniający pasywną ochronę przeciwpożarową.

Standardowe rozwiązanie ocieplenia ściany zewnętrznej ETICS z wełną skalną składa się z następujących warstw:

1. System ETICS z płytą FRONTROCK 35 lub FRONTROCK MAX E o grub. 20 cm
2. Bloczki z betonu komórkowego, grub. 24 cm
3. Tynk


ROCKWOOL Rozwiązanie ocieplenia ścian 111 Schemat rozwiązania do ocieplenia ściany zewnętrznej w systemie ETICS z płytą FRONTROCK 35 lub FRONTROCK MAX E
FRONTROCK 35 w izolacji etics

Produkt wykorzystany do izolacji ściany zewnętrznej

1
FRONTROCK 35 płyty z wełny skalnej do izolacji ścian w systemach ETICS

  FRONTROCK 35 - Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń ETICS - metoda lekka mokra. Stosowana jako niepalna termoizolacja w bezspoinowych systemach ociepleń do izolacji ścian zewnętrznych murowanych, monolitycznych oraz prefabrykowanych. 

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE FRONTROCK 35

1.

Wełna skalna w systemach ETICS - pytania i odpowiedzi

Po jakim czasie można przystąpić do kołkowania wełny FRONTROCK 35/ FRONTROCK MAX E w izolacji ETICS?

Mocowanie płyt łącznikami wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia , za pomocą łączników wbijanych z rdzeniem stalowym lub wkręcanych. Typ i długość (minimalna głębokość zakotwienia) łączników oraz schemat ich rozmieszczenia powinien być określony przez projektanta w dokumentacji technicznej ocieplenia. W przypadku materiałów poryzowanych (beton komórkowy, pustaki ceramiczne, etc.) stosuje się łączniki wkręcane, natomiast w przypadku materiałów pełnych (beton, silikat, etc.) stosuje się łączniki wbijane.

Ile kołków należy użyć do mocowania płyt z wełny w systemie ETICS?

Jeśli chodzi o mocowanie płyt FRONTROCK 35/FRONTROCK MAX E  Kołki powinny być rozmieszczone w ilości 6 szt. na 1 m2 powierzchni w strefie środkowej i 8 sztuk w strefie brzegowej ściany z zachowaniem wymaganego odstępu od krawędzi ściany: a > 5 cm (ściana betonowa) i a > 10 cm (ściana murowana).  Natomiast zastosowanie  płyt ze skalnej wełny mineralnej FASROCK LL o układzie włókien prostopadłym do powierzchni ściany zwanym lamelowym pozwala na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie mocowania łącznikami. Mocowanie jedynie za pomocą zaprawy klejącej może być wykonywane w przypadku płyt lamelowych, pod warunkiem że wysokość budynku jest nie większa niż 20 m, a wytrzymałość podłoża ściany na rozerwanie jest nie mniejsza niż 0,08 MPa. Na podłożach niepewnych, nienośnych np. tynki, gazobeton, oprócz klejenia należy dodatkowo stosować łączniki mechaniczne.  Mocowanie łącznikami płyt FRONTROCK 35/FRONTROCK MAX E lub FASROCK LL (w miarę potrzeb) wykon/ujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia. 

Jakie tynki można stosować w systemach ociepleń ETICS z wełną skalną?

W systemach ETICS z produktami ze skalnej wełny mineralnej rekomendowane są trzy rodzajów tynków: mineralne, silikatowe oraz silikonowe, a wiec wszystkie te, które są paroprzepuszczalne.
Zastosowanie jednego ze wskazanych rodzajów tynków pozwala na dyfuzję pary wodnej przez paroprzepuszczalny materiał, jakim jest wełna skalna. Opór dyfuzyjny dla pary wodnej układu tynkowego (warstwa zaprawy zbrojonej i warstwy wypraw wykończeniowych) nie powinien być większy niż 1,0 m dla systemów z udziałem wełny mineralnej (ETAG nr 004).

Systemy ETICS a podłoża drewniane OSB - klej czy same kołki?

Nie ma obecnie wytycznych do projektowania systemów ETICS dla podłoży drewnianych. 
Choć na rynku funkcjonują różne rozwiązania np. istnieją kleje do tzw. trudnych podłoży np. kleje dyspersyjne, które pozwalają przykleić płyty z wełny mineralnej do płyt OSB, to i tak przyklejone płyty powinny być dodatkowo zamocowane specjalnymi łącznikami do drewna składającym się z wkręta i talerzyka dociskowego. 

Kiedy w ociepleniach systemem ETICS powstaje "efekt biedronki"?

Najczęstszą przyczyną powstania tzw. „biedronki” na ociepleniach systemem ETICS, czyli widocznie odznaczających się plam w miejscach mocowania łączników mechanicznych, są szczeliny między płytami izolacyjnymi oraz zbyt głębokie osadzanie łączników w warstwie izolacyjnej, wypełnione grubszą niż to niezbędne warstwą kleju.

W efekcie warstwa kleju pod talerzykiem jest grubsza niż na całej warstwie zbrojącej i tym samym klej i tynk dłużej odsycha. Czasem w takich miejscach pojawia się widoczna zmiana koloru. Niejednokrotnie sa to miejsca zdecydowanie zimniejsze a przez to bardziej podatne na kondensacje wilgoci, zabrudzeń etc.   

Czy system ETICS można kleić w ujemnych temperaturach?

Optymalna temperatura pracy z masami klejowymi stosowanymi w systemach ETICS, z zastosowaniem wody zarobowej powinna się zawierać  w przedziale temperatur + 5 do 25+. 

Czy można wykorzystać wełnę dachową do izolacji ścian metodą ETICS?

Nie powinno się stosować materiałów zaprojektowanych do izolacji dachów na izolację ścian. 

Do ścian zewnętrznych: ocieplanych systemami ETICS (metoda lekka mokra) zalecamy stosowanie płyt FRONTROCK 35 i FRONTROCK S do wykończenia ościeży drzwi i okien, do metody lekkiej suchej płyty VENTI MAX lub PANELROCK. Zastosowanie innego materiału jest niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Inwestor decydując się na takie rozwiązanie robi to na własną odpowiedzialność.

Jak wykończyć ościeża przy izolacji elewacji w systemie ETICS?

Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeża okienne i drzwiowe, parapety, dachy i balkony, powinny być wykonane z zachowaniem szczeliny wypełnionej materiałem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalną elastyczną taśmą. Do ościeżnic okiennych oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewnić ocieplenie ościeża wełną skalną FRONTROCK S o minimalnej grubości 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas prowadzenia robót, przyklejamy do listwy folię ochronną, którą odrywamy razem z taśmą klejącą po wykonaniu ocieplenia.

Jaką grubością izolować ścianę zewnętrzną?

Dobranie odpowiedniej grubości izolacji ścian zewnętrznych, jest jednym z  elementów związanych z efektywnością energetyczną  budynku. Dlatego zgodnie ze Standardem ROCKWOOL, dla tradycyjnych konstrukcji murowanych optymalna grubość ocieplenia wynosi 20 cm. 

Czy metodą ETICS można efektywnie docieplić ścianę zbudowaną z pustaków ceramicznych?

Metod docieplania ścian zewnętrznych jest kilka. W przypadku podłoża nośnego i czystego, jakim jest ściana nieotynkowana wykonana z ceramiki, silikatów, keramzytu, betonu zwykłego nie ma potrzeby stosowania łączników mechamicznych tzw. "kołków" do 20m wys. obiektu. Unika się więc niszczenia pustaków poprzez kołkowanie, dodatkowych kosztów związanych z zakupem łączników i ich mocowaniem, nie ma potrzeby doliczania poprawek związanych z punktowymi mostkami termicznymi przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła U dla przegrody.

Architekci z planem
PROGRAMY OBLICZENIOWE Kalkulator  U, frsi
PROGRAMY OBLICZENIOWE

Kalkulator  U, frsi

Bezpłatny kalkulator U umożliwia zaawansowaną analizę projektowanych ścian, dachów czy innych przegród. Obok podstawowych parametrów termicznych sprawdza również warunki cieplno-wilgotnościowe.
Bezpłatny kalkulator U umożliwia zaawansowaną analizę projektowanych ścian, dachów czy innych przegród. Obok podstawowych parametrów termicznych sprawdza również warunki cieplno-wilgotnościowe.
Sprawdź swój projekt z kalkulatorem U!
Program OptiHouse
Programy obliczeniowe Program OptiHouse
Programy obliczeniowe

Program OptiHouse

OptiHouse to bezpłatny program, który pozwala obliczyć koszty właściwej izolacji budynku oraz przyszłe oszczędności związane z jego efektywnością energetyczną. Pamiętaj, dom budujesz na lata!
OptiHouse to bezpłatny program, który pozwala obliczyć koszty właściwej izolacji budynku oraz przyszłe oszczędności związane z jego efektywnością energetyczną. Pamiętaj, dom budujesz na lata!
Uruchom program OptiHouse
Dlaczego wełna skalna ROCKWOOL?
Baza wiedzy Dlaczego wełna skalna ROCKWOOL?
Baza wiedzy

Dlaczego wełna skalna ROCKWOOL?

Sprawdź dlaczego wełna skalna jest najlepszym materiałem do ocieplenia budynku. Dowiedz się więcej o jej szczególnych właściwościach!
Wyjątkowe zalety wełny skalnej
Zobacz, jakim testom poddaliśmy wełnę skalną ROCKWOOL
Sprawdź supermoce wełny skalnej!

Zobacz, jakim testom poddaliśmy wełnę skalną ROCKWOOL

Ognioodporność potwierdzona

Badanie właściwości akustycznych

  Drukuj Mapę

  Do pobrania

  Broszury (1)
  1.1. Izolacja ścian zewnętrznych z tynkiem - metoda ETICS

  Wytyczne projektowe i wskazówki wykonawcze do izolacji ścian zewnętrznych z elewacją z tynkiem metodą lekką mokrą ETICS.

  Back