Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie ścian zewnętrznych

Izolacja ścian zewnętrznych i fasad

Ściany zewnętrzne i fasady budynku nie tylko decydują o pierwszym wrażeniu, ale przede wszystkim chronią osoby przebywające w budynku przed niekorzystnymi warunkami środowiska. Istnieje wiele możliwych typów konstrukcji ścian zewnętrznych. Izolacja ścian i fasad ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL jest dopasowana do każdego typu budownictwa.

W budynkach mieszkalnych jako ocieplenie ścian często stosowana jest metoda lekka mokra (ETICS). Przeczytaj o cenie wełny skalnej w systemach ETICS.

Wśród rozwiązań do ocieplania ścian  przygotowanych przez naszych specjalistów znajdują się także rozwiązania do izolacji metodą lekką suchą, a także propozycje do fasad wentylowanych.

Systemy do izolacji fasad dostępne są w szerokiej gamie tekstur, wykończeń i kolorów, dzięki którym starsze budynki poza głównym celem, jakim jest podniesienie efektywności energetycznej, mają szansę na wizualny „lifting”. Głównym powodem, dla którego warto dokonać termomodernizacji i ocieplić ściany zewnętrzne jest zmniejszenie utrat ciepła i obniżenie strat energii przeznaczanej na ogrzewanie budynku. 

Zewnętrzne systemy do ocieplania ścian zapewniają pierwszą warstwę ochronną przed pożarem, wilgocią, zimnem i hałasem bez zajmowania cennej wewnętrznej powierzchni.

Przeczytaj: Wszystkie produkty marki ROCKWOOL stosowane jako izolacja. 

Izolacja ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą (ETICS)

Izolacji ścian zewnętrznych - fasady wentylowane

ROCKPANEL

Okładziny fasadowe ze skał bazaltowych do ścian zewnętrznych w konstrukcjach wentylowanych - unikalne wzory, niespotykany efekt. Kliknij i dowiedz się więcej!
Okładziny fasadowe ze skał bazaltowych do ścian zewnętrznych w konstrukcjach wentylowanych - unikalne wzory, niespotykany efekt. Kliknij i dowiedz się więcej!

Jeśli wiesz, jakiego produktu do ocieplenia ścian szukasz, wybierz go z listy - szybko znajdziesz niezbędną specyfikację

Częstę pytania na temat izolacji ścian zewnętrznych

Chcę założyć sidding. Czy w związku z tym powinienem zbić stary tynk do gołej ściany?

Nie. W przypadku siddingu płyty z wełny mineralnej (polecamy SUPERROCK) nie są przyklejane do ściany, a więc nie potrzebne jest jakiekolwiek przygotowywanie podłoża. Płyty z wełny umieszczane są w tym przypadku pomiędzy metalowy lub drewniany ruszt. To właśnie ruszt mocowany jest do warstwy nośnej ściany (np. przez stary tynk). Pomiędzy warstwą elewacyjną a ociepleniem musi pozostać szczelina wentylacyjna o szerokości min 15 mm. Więcej na temat: ściany zewnętrzne.

Czy aby wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych muszę koniecznie zerwać stary tynk?

Wszystko zależy od kondycji istniejącego tynku. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt należy  sprawdzić czy stary tynk jest związany ze ścianą. Można to zrobić metodą opukiwania. W miejscach, w których natrafimy na głuchy odgłos tynk z pewnym bezpiecznym naddatkiem powinien być zbity. Do wyrównania powierzchni najlepiej jest użyć zwykłej zaprawy cementowo wapiennej. Wiecej na temat: jak ocieplić dom

Czy mogę ocieplać lekko zawilgoconą ścianę w wyniku wadliwie działającego opierzenia?

Tak, ale pod warunkiem że zastosowana do ocieplenia zostanie wełna ROCKWOOL. Produkty z ROCWKOOL (polecamy tu system ECOROCK FF) posiadają jedną istotną cechę - paroprzepuszczalność, która pozwala na swobodny odpływ pary wodnej. Pamiętać jednak należy, że dla właściwego działania izolacji, wadliwe opierzenie musi być bezwzględnie naprawione, aby wilgoć nie napływała ciągle do ściany. Wiecej na temat: zewnętrzna izolacja 

Czy można wykorzystać wełnę dachową do izolacji ścian metodą ETICS?

Nie powinno się stosować materiałów zaprojektowanych do izolacji dachów na izolację ścian. Firma ROCKWOOL dedykuje wyroby z wełny do konkrentych zastosowań.

Do ścian zewnętrznych: ocieplanych systemami ETICS (metoda lekka mokra) zalecamy stosowanie płyt FRONTROCK 35 i FRONTROCK S do wykończenia ościeży drzwi i okien, do metody lekkiej suchej płyty VENTI MAX lub PANELROCK. Zastosowanie innego materiału jest niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Inwestor decydując się na takie rozwiązanie robi to na własną odpowiedzialność.

Czym najlepiej ocieplić dom obłożony OSB?

Jeżeli chodzi o zastosowanie izolacji w konstrukcji nośnej szkieletowej to proponuję zastosowań płyty z wełny mineralnej o nazwie SUPERROCK lub PANELROCK. W przypadku ocieplenia na zewnętrznej płycie OSB są dwie możliwości. Metoda lekka-mokra - system z tynkiem lub metoda lekka sucha - izolacja w szkielecie na płycie OSB, przykryta sidingiem lub deskami. W pierwszej można również zastosować płyty FRONTROCK MAX E, gdzie stosuje się folię paroiolacyjną od strony wewnętrznej, pomiędzy płytą g-k a wełną mineralną. W drugiej metodzie polecam płyty półtwarde o nazwie PANELROCK. Tu stosujemy dwie folie - paroizolacyjną pomiędzy płytą g-k a izolacją od wewnątrz i wiatroizolację pomiędzy izolacją a deskami lub sidingiem od strony zewnętrznej. W płycie OSB należy wykonać otwory umożliwiające swobodną wentylację ściany (przepływ pary wodnej). Więcej o izolacji ścian zewnętrznych

Czym ocieplić ścianę zewnętrzną z cegły pełnej gr. 25 od wewnątrz?

Zastosowanie izolacji ścian zewnętrznych od wewnątrz jest rozwiązaniem niepoprawnym ze względu na zachwianie równowagi cieplno-wilgotnościowej ściany. Można zastosować konstrukcję szkieletową z wykorzystaniem płyty gipsowo-kartonowej i wypełnienie z wełny mineralnej w postaci płyt SUPERROCK o grubości co najmniej 15 cm. Problem stanowić będzie paroprzepuszczalność takiej przegrody. Między ścianą zewnętrzną a wełną należy zostawić szczelinę wentylacyjną o grubości 2 cm, a następnie ją zwentylować poprzez pozostawienie w dolnej i górnej warstwie zewnętrznej ściany otworów o łącznej powierzchni 150 cm2 przypadających na każde 20 m2 ściany. Brak pustki i możliwości odparowania pary spowoduje zawilgocenie ściany i powstanie grzybów i pleśni wewnątrz pomieszczeń jest to zjawisko występujące nagminnie, ponieważ przy wykonawstwie izolacji od wewnątrz zaniedbuje się konieczność wentylacji ściany. Podobna sytuacja dotyczy stropu. Nad sufitem podwieszonym do zimnego stropu również trzeba zostawić szczelinę wentylacyjną oraz zapewnić wlot i wylot powietrza. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chcemy docieplić lub akustycznie wygłuszyć przegrodę ciepłą, np. ścianę oddzielającą nas od sąsiada lub sufit podwieszony na stropie międzykondygnacyjnym, nie ma wówczas problemu z wykraplaniem pary w takiej przegrodzie. Reasumując: ROCKWOOL Polska zaleca ocieplenie ścian zenętrznych od zewnątrz.Ocieplenie od wewnątrz zimnych ścian może doprowadzić do zawilgocenia ścian już nawet po jednym sezonie grzewczym.Znacznie zmniejsza się powierzchnię użytkową pomieszczeń, a otwory wentylacyjne w ścianach pogarszają estetykę budynku. Najbardziej zasadne jest ocieplenie ścian od zewnątrz metodą:

 • lekką mokrą - system ECOROCK FF,
 • lekką suchą - z zastosowaniem paneli drewnianych czy sidingu.

Wiecej informacji o: ocieplenie ścian zewnętrznych

Ile kołków należy użyć do mocowania płyt z wełny w systemie ETICS?

Jeśli chodzi o mocowanie płyt FRONTROCK 35/FRONTROCK MAX E  Kołki powinny być rozmieszczone w ilości 6 szt. na 1 m2 powierzchni w strefie środkowej i 8 sztuk w strefie brzegowej ściany z zachowaniem wymaganego odstępu od krawędzi ściany: a > 5 cm (ściana betonowa) i a > 10 cm (ściana murowana).  Natomiast zastosowanie  płyt ze skalnej wełny mineralnej FASROCK LL o układzie włókien prostopadłym do powierzchni ściany zwanym lamelowym pozwala na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie mocowania łącznikami. Mocowanie jedynie za pomocą zaprawy klejącej może być wykonywane w przypadku płyt lamelowych, pod warunkiem że wysokość budynku jest nie większa niż 20 m, a wytrzymałość podłoża ściany na rozerwanie jest nie mniejsza niż 0,08 MPa. Na podłożach niepewnych, nienośnych np. tynki, gazobeton, oprócz klejenia należy dodatkowo stosować łączniki mechaniczne.  Mocowanie łącznikami płyt FRONTROCK 35/FRONTROCK MAX E lub FASROCK LL (w miarę potrzeb) wykon/ujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia. 

Jak mocować wełnę mineralną do ściany gdy później będzie obmurowana klinkierem?

W ścianie trójwarstowej montaż  wełny wykonuje sie na sucho bez użycia zapraw, wykorzystujac jedynie kotwy elewacyjne. Wełnę dociska się krążkiem dociskowym wyposażonym w kapinos założonym na kotwę drutową łączącą ścianę elewacyjną z konstrukcyjną.

Jak ocieplic dach domu typu "klocek"?

Najprawdopodobniej w takim rozwiązaniu pod warstwą papy znajduje się warstwa izolacyjna z żużla. Optymalnym sposobem modernizacji stropodachu w tym przypadku jest zerwanie warstwy żużla wraz ze starą papą i wykonanie w tym miejscu drewnianego dachu krytego np. blachodachówką z otworami wentylacyjnymi w ścianach kolankowych oraz szczytowych i ułożenie ocieplenia dwuwarstwowego zgodnie ze STANDARDEM ROCKWOOL należy zastosować ocieplenia o łącznej grubości 35 cm z płyt SUPERROCK lub rolki TOPROCK SUPER

Jak się izoluje ścianę trójwarstwową?

Pomiędzy ścianę nośną a ścianę osłonową można zastosować płyty z wełny mineralnej o handlowej nazwie ROCKTON. Ponieważ ściana osłonowa wykonana jest z pustaka, który jest paroprzepuszczalny i nie będzie blokował przenikania pary, nie ma potrzeby pozostawiania pustki powietrznej (chyba, że dom usytuowany jest w pasie nadmorskim lub górskim). Pustkę powietrzną należy zastosować w przypadku, gdy jako warstwa zewnętrzna planuje Pan zastosować materiały nieprzepuszczające pary - o dużym oporze dyfuzyjnym.

Jak wykończyć ościeża przy izolacji elewacji w systemie ETICS?

Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeża okienne i drzwiowe, parapety, dachy i balkony, powinny być wykonane z zachowaniem szczeliny wypełnionej materiałem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalną elastyczną taśmą. Do ościeżnic okiennych oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewnić ocieplenie ościeża wełną skalną FRONTROCK S o minimalnej grubości 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas prowadzenia robót, przyklejamy do listwy folię ochronną, którą odrywamy razem z taśmą klejącą po wykonaniu ocieplenia.

Czy metodą ETICS można efektywnie docieplić ścianę zbudowaną z pustaków ceramicznych?

Metod docieplania ścian zewnętrznych jest kilka. W przypadku ściany zbudowanej z ceramiki polecamy wybór metody lekkiej - mokrej, a dokładnie systemu ECOROCK FF. W skład systemu wchodzą następujące elementy: zaprawa klejąca, lamelowa płyta fasadowa z wełny mineralnej, zaprawa zbrojąca, siatka systemowa, podkład tynkarski i paroprzepuszczalny tynk silikatowy barwiony w masie. Wszystkie wymienione elementy sprzedawane są jako komplet, zostały razem przebadane, uzyskały odpowiednie dokumenty prawne i doskonale współpracują ze sobą. W przypadku podłoża nośnego i czystego, jakim jest ściana nieotynkowana wykonana z ceramiki, silikatów, keramzytu, betonu zwykłego nie ma potrzeby stosowania łączników mechamicznych tzw. "kołków" do 20m wys. obiektu. Unika się więc niszczenia pustaków poprzez kołkowanie, dodatkowych kosztów związanych z zakupem łączników i ich mocowaniem, nie ma potrzeby doliczania poprawek związanych z punktowymi mostkami termicznymi przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła U dla przegrody.

Jaki produkt będzie najlepszy pod elewacje z sidingu?

Pod elewację z sidingu stosuje się najczęściej płyty z wełny mineralnej o handlowej nazwie SUPERROCK. Są to miękkie sprężyste płyty stanowiące wypełnienie przestrzeni między konstrukcją wsporczą dla paneli elewacyjnych. Wełna mineralna jest produktem paroprzepuszczalnym, dzięki czemu ściany mają możliwość oddychania - przepuszczają parę wodną na zewnątrz. Produkty ROCKWOOL Polska są trudnozwilżalne, czyli hydrofobowe. Nie chłoną wilgoci z powietrza, posiadają znikomą wilgotność sorbcyjną. Są łatwe w montażu. Dzięki swej sprężystości szczelnie wypełniają izolowaną przestrzeń. Wełna mineralna ma klasyfikację jako materiał niepalny, dzięki czemu podnosimy bezpieczeństwo użytkowników obiektu jak i samej konstrukcji. Parametr charakteryzujący izolacyjność cieplną produktu czyli współczynnik przewodzenia ciepła  dla wełny mineralnej SUPERROCK wynosi 0,035 W/ mK, co gwarantuje bardzo dobre właściwości cieplne przegrody.

Po jakim czasie można przystąpić do kołkowania wełny FRONTROCK 35/ FRONTROCK MAX E w izolacji ETICS?

Mocowanie płyt łącznikami wykonujemy nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia , za pomocą łączników wbijanych z rdzeniem stalowym lub wkręcanych. Typ i długość (minimalna głębokość zakotwienia) łączników oraz schemat ich rozmieszczenia powinien być określony przez projektanta w dokumentacji technicznej ocieplenia. W przypadku materiałów poryzowanych (beton komórkowy, pustaki ceramiczne, etc.) stosuje się łączniki wkręcane, natomiast w przypadku materiałów pełnych (beton, silikat, etc.) stosuje się łączniki wbijane.

W jaki sposób wykonać izolacje ścian zewnętrznych w domu budowanym technologią szkieletową?

Ocieplenie ścian zewnętrznych obiektu wykonanego w technologii szkieletowej należy wykonać z zastosowaniem płyt SUPERROCK stanowiących wypełnienie przestrzeni pomiędzy okładzinami ściany szkieletowej. Niestety ten sposób izolacji nie jest pozbawiony słabych miejsc jakimi są liniowe mostki termiczne spowodowane konstrukcją nośną ściany zewnętrznej (słupki, rygle), dlatego też warto również ocieplić ścianę szkieletową drugą warstwą izolacji stosując metodę lekką-suchą lub lekką-mokrą. Metoda polega na zbudowaniu rusztu o lekkiej konstrukcji drewnianej lub z kształtowników z blachy stalowej. Pomiędzy elementy rusztu należy zastosować jako wypełnienie płyty o handlowej nazwie PANELROCK. Całość zabezpiecza się folią wiatroizolacyjną, nadbija pionowe elementy rusztu w celu pozostawienia szczeliny wentylacyjnej ok. 1,5 cm i przykrywa okładziną typu siding lub deskami. Uzyskuje się w ten sposób ciągłą warstwę izolacji cieplnej na zewnętrznej stronie ściany eliminującą mostki termiczne. Docieplenie ściany zewnętrznej o konstrukcji szkieletowej za pomocą metody lekkiej mokrej - polega na zastosowaniu płyt FRONTROCK MAX E wraz z łącznikami do drewna.

Wykonuję elewację na wełnie - jak mam wykończyć ościeża?

Połączenia systemu z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeża okienne i drzwiowe, parapety, dachy i balkony, powinny być wykonane z zachowaniem szczeliny wypełnionej materiałem trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalną elastyczną taśmą. Do ościeżnic okiennych oraz drzwiowych przyklejamy listwy przyokienne tak, aby zapewnić ocieplenie ościeża wełną FASROCK o minimalnej grubości 2 cm. W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas prowadzenia robót, przyklejamy do listwy folię ochronną, którą odrywamy razem z taśmą klejącą po wykonaniu ocieplenia.

  Drukuj mapę
  PRZYDATNE PROGRAMY OBLICZENIOWE KALKULATOR U
  PRZYDATNE PROGRAMY OBLICZENIOWE

  KALKULATOR U

  Bezpłatny kalkulator U umożliwia zaawansowaną analizę projektowanych ścian, dachów czy innych przegród.
  Bezpłatny kalkulator U umożliwia zaawansowaną analizę projektowanych ścian, dachów czy innych przegród.
  Sprawdź swój projekt z kalkulatorem U!
  przydatne programy obliczeniowe OptiHouse
  przydatne programy obliczeniowe

  OptiHouse

  OptiHouse pozwala obliczyć koszty właściwej izolacji budynku oraz przyszłe oszczędności związane z jego efektywnością energetyczną. Pamiętaj, dom budujesz na lata!
  OptiHouse pozwala obliczyć koszty właściwej izolacji budynku oraz przyszłe oszczędności związane z jego efektywnością energetyczną. Pamiętaj, dom budujesz na lata!
  Dom optymalny z OptiHouse

  Pobierz materiały na temat ocieplania ścian zewnętrznych

  Broszury tematyczne (5)
  Palący problem izolacji

  Bezpieczeństwo pożarowe budynków i rozwiązania zwiększające pasywną ochronę przecipożarową.

  Budownictwo energooszczędne

  Rozwiązania stosowane w budownictwie efektywnym energetycznie.

  Termomodernizacja

  Termomodernizacja - efektywny sposób obniżenia kosztów ogrzewania.

  Broszury wykonawcze (1)
  Broszura wykonawcza ECOROCK

  Wskazówki wykonawcze do izolacji produktami z wełny skalnej ROCKWOOL w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS)

  Back