Mata TECLIT LM

Niepalna mata lamelowa ze skalnej wełny TECLIT LM, pokryta jednostronnie grubą okładziną ze wzmocnionej zbrojeniem folii aluminiowej. TECLIT LM charakteryzuje się prostopadłym ułożeniem włókien do okładziny, dzięki czemu mata jest mocna i sprężysta, łatwo dopasowuje się do elementów armatury i urządzeń o zróżnicowanych kształtach, zawsze zachowując jednakową grubość izolacji. Paroszczelna membrana aluminiowa doskonale chroni izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz ryzykiem kondensacji pary wodnej. System TECLIT to doskonała izolacja termiczna i akustyczna dla instalacji grzewczych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Pobierz karte produktu
TECLIT LM

Fakty i liczby

Mata lamelowa TECLIT LM to:
 • Gwarancja niepalności – klasa reakcji na ogień A2-s1,d0
 • „Wodoodporna
 • Stabilna wymiarowo
 • „Odporna na działanie czynników chemicznych (sprawdzone w odniesieniu do korozji instalacji)
 • Izolacja termiczna i akustyczna instalacji
 • „Może być stosowana zarówno dla gorących, jak i zimnych instalacji od 0°C do 250°C
 • Zabezpieczenie przeciwkondensacyjne, dzięki wzmocnionej, paroszczelnej powłoce aluminiowej
 • Doskonała jakość zapewniająca trwałość i skuteczność izolacji, dzięki dopasowaniu wszystkich elementów systemu
 • Łatwy i szybki montaż

Informacje techniczne

Drukuj
Właściwości Opis
Klasa reakcji na ogień A2-s1; d0 wyrób
Maksymalna temperatura stosowania 250 stopni C
Kod wyrobu MW EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
Polska Norma EN 14303:2009 + A1:2013
Certyfikat Zgodności CE 1390-CPR-0342/12/P
Atest Higieniczny GUM/199/322/215/2016
Opór dyfuzyjny pary wodnej dla powłoki aluminiowej μ > 10000
Grubość warstwy powietrza równoważna dyfuzji pary wodnej Sd > 1500 m
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS ≤ 1 kg/m2

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła

Temperatura [oC]  10  20  30  40  50 100 150 200 250
λ [W/mK] 0,037 0,038  0,039 0,040 0,042 0,044 0,054 0,065 0,078 0,093

Wymiary i pakowanie

długość mm szerokość mm grubość mm ilość m2 w rolce ilość rolek na palecie
10000 1000 20 10 25
10000 1000 25 10 25
8000 1000 30 8 25
6000 1000 40 6 25
5000 1000 50 5 25

Wskazówki wykonawcze

Kalkulator HEATROCK
Program obliczeniowy

Kalkulator HEATROCK

Służy do wyznaczania grubości izolacji w technice grzewczej, chłodnictwie i instalacjach przemysłowych.
  Drukuj mapę

  Powiązane produkty

  Materiały do pobrania

  Aprobaty i certyfikaty (2)
  Atest higieniczny

  Atest nr 199/322/215/2016 - obowiązujący dla wszystkich produktów ROCKWOOL

  Certyfikat właściwości stałości użytkowych

  dla maty lamelowej TECLIT LM, będącej częścią systemu TECLIT do izolacji instalacji chłodniczych i zimnej wody.

  Broszury (2)
  Izolacja instalacji chłodniczych i zimnej wody

  Wskazówki wykonawcze dotyczące stosowania i montażu elementów systemu TECLIT do izolacji instalacji chłodniczych i zimnej wody.

  System TECLIT – kompletny, niepalny system do izolacji przewodów chłodniczych.

  System TECLIT to rewolucyjne rozwiązanie do izolacji instalacji chłodzących i zimnej wody. Dzięki zastosowaniu systemu TECLIT podnosimy bezpieczeństwo pożarowe instalacji, przy jednoczesnym skróceniu czasu montażu.

  Back