KB MONROCK

Lepik asfaltowy - klej bitumiczny zalecany do stosowania z płytami z wełny skalnej ROCKWOOL, przeznaczonymi do izolacji dachów płaskich.

Pobierz karte produktu
KB Monrock

Informacje techniczne

Drukuj
Właściwości Opis
Spływność w temperaturze 60 ± 2ºC, przy kącie nachylenia 45º Brak przesunięcia papy i wycieku kleju
Temperatura zapłonu wg Martena-Penske'go nie mniej niż 31 stopni C
Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni Nie mniej niż wytrzymałość na rozrywanie skalnej wełny ROCKWOOL
Zdolność klejenia papy do papy (wytrzymałość na rozciąganie połączenia) 390 N
Polska Norma PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004
Deklaracja zgodności 17a/2016 z dnia 2 lutego 2016 r.
Sprawozdanie z Badań COBR Sprawozdanie z Badań COBR 252/08/583/E-1
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 1984/12/R28NP

 

Zużycie 

nie mniej niż 0,75 kg/m2/1 warstwę

Pakowanie

wiadro stalowe o pojemności 18 kg

Przechowywanie

Opakowania należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących przed wilgocią i nadmiernym przegrzewaniem promieniami słonecznymi. Przechowywać z dala od ognia.

Sposób stosowania

Klej nanosić na wełnę mineralną. Podłoże musi być na trwałe, równe, wolne od zanieczyszczeń. Klej nanosić punktowo lub pasmami. W przypadku stosowania kleju w temperaturze poniżej +5 C, można zamknięte wiadra podgrzać w kąpieli wodnej, w temperaturze ok. 30ºC dla uzyskania odpowiedniej jego konsystencji. Zgrzewanie do wcześniej przyklejonej klejem papy rozpocząć po 24 godzinach od naniesienia kleju. Jest to czas potrzebny na odparowanie substancji lotnych. Całkowity czas wiązania jest zależny od temperatury i wilgotności.

Uwagi

Produkt do zastosowań na zewnątrz budynku. Wyrób zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy przestrzegać przepisów BHP, nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrób stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Szczegółowe informacje zawarte są w Karcie Charakterystyki.

  Drukuj mapę

  Powiązane produkty

  Materiały do pobrania

  Broszury (1)
  2.2.Izolacja dachów płaskich

  Wytyczne projektowe i wskazówki wykonawcze: izolacja dachów płaskich.

  Back