IZOLACJE TECHNICZNE: WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I OGRZEWNICTWO (HVAC)

Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych zewnętrznych

Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych zewnętrznych zgodnie z rekomendacją ROCKWOOL powinna być wykonywana zgodnie z załączonym schematem, gdzie: 
1. Płaszcz osłonowy z blachy
2. Szpilka zgrzana z blachą przewodu z talerzykiem dociskowym
3. ROCKTERM, grub. 9 cm
4. Kanał wentylacyjny z blachy

 Pobierz wytyczne projektowe i wykonawcze izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych zewnętrznych 

Schemat izolacji termicznej zewnętrznego kanału wentylacyjnego Schemat izolacji termicznej zewnętrznego kanału wentylacyjnego

Produkt wykorzystany do izolacji termicznej kanału wentylacyjnego

1
FASROCK

ROCKTERM - Płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, głównie tych umieszczonych na zewnątrz gdzie izolacja jest przykryta płaszczem zewnętrznym z blachy.

ZOBACZ KARTĘ PRODUKTU ROCKTERM

1.
Heatrock
PROGRAMY OBLICZENIOWE Heatrock
PROGRAMY OBLICZENIOWE

Heatrock

Program HEATROCK pozwala w prosty sposób wyznaczyć grubość izolacji w technice grzewczej, chłodnictwie i instalacjach przemysłowych.
Program HEATROCK pozwala w prosty sposób wyznaczyć grubość izolacji w technice grzewczej, chłodnictwie i instalacjach przemysłowych.
Program Heatrock
Dlaczego ROCKWOOL?
Zalety wełny skalnej Dlaczego ROCKWOOL?
Zalety wełny skalnej

Dlaczego ROCKWOOL?

Przekonaj się, dlaczego wełna skalna zapewnia najlepszą izolację zabezpieczając jedncześnie przed rozprzestrzenianiem się ognia.
Sprawdź!

Materiały do pobrania

Aprobaty i certyfikaty (8)
Aprobata Techniczna

dla produktu System CONLIT 150 - konstrukcje stalowe o profilach otwartych i zamkniętych

Aprobata Techniczna

dla produktu System CONLIT 150 -stropy, ściany, belki i słupy żelbetowe

Certyfikat Zgodności

dla produktu System CONLIT 150 - konstrukcje stalowe

Certyfikat Zgodności

dla produktu System CONLIT 150 - konstrukcje stalowe

Certyfikat Zgodności

dla produktu System CONLIT 150 - konstrukcje żelbetowe

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

dla Systemu CONLIT 150, dla konstrukcji żelbetowych

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

dla Systemu CONLIT 150, dla konstrukcji stalowych

Atest higieniczny

Atest nr 199/322/215/2016 - obowiązujący dla wszystkich produktów ROCKWOOL

Katalog rozwiązań z wytycznymi wykonawczymi (2)
5.1. Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL

Wytyczne projektowe i wskazówki wykonawcze dla systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych ognioochronnych opublikowane w marcu 2016 r.

Back