Izolacje techniczne: systemy zabezpieczeń ognioochronnych

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych

SYSTEM CONLIT 150

Zabezpieczenia ognioochronne knstrukcji stalowych systemem CONLIT 150 zgodnie z rekomendacją ROCKWOOL Polska powinny być wykonane zgodne z załączonym schematem, gdzie kolejne warstwy to:
1. Strop betonowy
2. Belka stalowa
3. Klocki klinowe z płyt CONLIT 150 P
4. Gwoździe montażowe
5. Płyty CONLIT 150 P
6. Klej CONLIT GLUE
7. Słup stalowy pionowy
8. Ściana oddzielenia ppoż.
9. Szpilka zgrzana lub zespawana z elementem stalowym z nakładką samozaciskową

 Pobierz wytyczne projektowe i wykonawcze do zabiezpieczenia ognioochronnego konstrukcji stalowych

Schemat zabezpieczenia ognioochronnego konstrukcji stalowej Schemat zabezpieczenia ognioochronnego konstrukcji stalowej

Produkt wykorzystany w tym rozwiązaniu

1
CONLIT

 SYSTEM CONLIT 150 - to rozwiązanie do wykonywania zabezpieczeń konstrukcji stalowych w klasie odporności ogniowej do R 240 oraz monolitycznych stropów, ścian, belek i słupów żelbetowych w klasach odporności do REI 240.

ZOBACZ KARTĘ PRODUKTU SYSTEM CONLIT 150

1.
Program obliczeniowy FIREPRO
PROGRAMY OBLICZENIOWE Program obliczeniowy FIREPRO
PROGRAMY OBLICZENIOWE

Program obliczeniowy FIREPRO

Program FIREPRO służy do doboru grubości izolacji zgodnie z aprobatami technicznymi stworzonymi dla systemów zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL.
Program FIREPRO służy do doboru grubości izolacji zgodnie z aprobatami technicznymi stworzonymi dla systemów zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL.
Program FIREPRO
Dlaczego ROCKWOOL?
Zalety wełny skalnej Dlaczego ROCKWOOL?
Zalety wełny skalnej

Dlaczego ROCKWOOL?

Przekonaj się, dlaczego wełna skalna zapewnia najlepszą izolację zabezpieczając jedncześnie przed rozprzestrzenianiem się ognia.
Sprawdź!

Materiały do pobrania

Aprobaty i certyfikaty (15)
Aprobata Techniczna

dla produktu System CONLIT 150 - konstrukcje stalowe o profilach otwartych i zamkniętych

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

dla otuliny TECLIT PS, będącej częścią systemu TECLIT do izolacji instalacji chłodniczych i zimnej wody.

Certyfikat właściwości stałości użytkowych

dla maty lamelowej TECLIT LM, będącej częścią systemu TECLIT do izolacji instalacji chłodniczych i zimnej wody.

Certyfikaty stałości właściwości użytkowych

dla produktu Otulina ROCKWOOL 800

Certyfikaty stałości właściwości użytkowych

dla produktu Otulina ROCKWOOL 800

Certyfikat Zgodności

dla produktu System CONLIT 150 - konstrukcje stalowe

Certyfikat Zgodności

dla produktu System CONLIT 150 - konstrukcje stalowe

Certyfikat Zgodności

dla produktu System CONLIT 150 - konstrukcje żelbetowe

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

dla Systemu CONLIT 150, dla konstrukcji żelbetowych

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

dla Systemu CONLIT 150, dla konstrukcji stalowych

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

dla Systemu CONLIT 150, dla konstrukcji żelbetowych

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

dla Systemu CONLIT 150, dla konstrukcji stalowych

Atest higieniczny

Atest nr 199/322/215/2016 - obowiązujący dla wszystkich produktów ROCKWOOL

Broszury (2)
4.1. Wentylacja, klimatyzacja, ogrzewnictwo i chłodnictwo (HVACR) – izolacja urządzeń i instalacji

Wytyczne projektowe i wskazówki wykonawcze w obszarze wykonania izolacji systemów wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewnictwa.

5.1. Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL

Wytyczne projektowe i wskazówki wykonawcze dla systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych ognioochronnych opublikowane w marcu 2016 r.

Back