Kontakt

Dane kontaktowe

ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

0.1 | Centrala w Cigacicach
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice / k. Zielonej Góry

tel. 68 38 50 207 / 68 38 50 236 (w godzinach 8:00-16:00)
faks: 68 38 50 234
e-mail: rockwool@rockwool.pl

KRS 0000089825,
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
NIP 927-000-52-36
Kapitał zakładowy 93.360.220 zł


0.2 | Zakład w Małkini
 ul. Jana III Sobieskiego
07-320 Małkinia

tel. 29 74 66 602 (w godzinach 8:00-16:00)
faks: 29 74 66 610