Programy obliczeniowe

ROCKWOOL udostępnia bezpłatnie różne programy obliczeniowe. Służą one ułatwianiu pracy profesjonalistom z branży budowlanej. Programy przed ich uruchomieniem wymagają rejestracji.

Obliczanie współczynnika U wg normy PN-EN ISO 6946:2008

Współczynnik U jest podstawowym parametrem oceniającym izolacyjność termiczną przegród budynku: ścian, dachów, podłóg i posadzek. W programie należy wybrać typ przegrody oraz właściwy produkt firmy ROCKWOOL, aby utrzymać współczynnik przenikania ciepła U przez przegrodę z uwzględnieniem poprawek oraz dodatków.

Generator oświadczeń LEED

Program umożliwia przygotowanie wymaganej w procesie certyfikacji LEED dokumentacji dot. zastosowanych materiałów izolacyjnych ze sklanej wełny mineralnej.

Kalkulator zużycia i cen Systemu ECOROCK

Kalkulator służy obliczaniu ilosci materiałów oraz ich zużycia dla systemu ECOROCK FF do ociepleń ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą oraz dla systemu ECOROCK FG do ocieplen stropów garaży i piwnic nieogrzewanymi pomieszczeniami. Kalkulator wylicza również ceny dla wybranych materiałow i ich ilości.

Projektowanie kolorystyczne - system ECOROCK FF

Program służy do projektowania kolorów elewacji zewnętrznych dla przykładowych domów jednorodzinnych. Dostępna paleta kolorów w programie odpwiada palecie ECOROCK COLOR SYSTEM.

Kalkulator OptiHouse

OptiHouse jest programem dedykowanym dla indywidualnego inwestora, zainteresowanego relacjami pomiędzy jakością energetyczną domu a kosztami poniesionymi na jej osiągnięcie oraz na ogrzewanie w okresie użytkowania budynku. Unikalną cechą jest – oprócz analizy energetycznej – połączenie jej z symulacją finansową inwestycji. W ten sposób inwestor otrzymuję informacje o najbardziej interesujących go zagadnieniach – możliwych do wygenerowania oszczędności pieniędzy w czasie. Dostępne są opcje wyboru finansowania budowy kredytem oraz gotówką, co zasadniczo wpływa na otrzymywane wyniki optymalizacji energetycznej budynku.

Obliczanie oporu cieplnego R dla ścian warstwowych

Narzędzie służy obliczaniu oporu cieplnego dla scian wielowarstwowych. W zaledwie kilku krokach można sprawdzić jak odpowiednio dobrać izolację, aby przegroda uzyskała jak najlepszą ocenę.

HeatRock

Program kalkulacyjny HEAT ROCK pozwala w prosty sposób wyznaczyć grubość izolacji w technice grzewczej, chłodnictwie i instalacjach przemysłowych.

FIREPRO - dobór zabezpieczeń ogniochronnych

Program FIEPRO służy do doboru grubości izolacji zgodnie z aprobatami technicznymi stworzonymi dla systemów zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL.

Kalkulator SoundPro

Służy do doboru rozwiązań ścian działowych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz izolacyjności termicznej.