Aprobaty i certyfikaty

W tej sekcji znajdziesz różne dokumenty związane z naszymi produktami. Wybierz z listy odpowiedni produkt a następnie typ dokumentu. Dokumenty do pobrania są w formacie pdf.

Znakowanie CE

W krajach UE, wyroby budowlane zgodne z normami zharmonizowanymi z Dyrektywą dotycząca wyrobów budowlanych, są oznaczane znakowaniem CE. Dla wyrobów izolacji cieplnej z wełny mineralnej (MW) są dostępne najstępujące zharmonizowane normy wyrobów:

  • PN-EN 13162 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”
  • PN-EN 14303 "Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”
  • PN-EN 14064-1 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in-situ. Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiazanej przed ich zainstalowaniem”

Zobacz wyjaśnienia oznaczeń na etykiecie CE

Dokumenty techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat zgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Aprobata Techniczna - konstrukcje stalowePDF
Aprobata Techniczna - stropy żelbetowePDF
Deklaracja Zgodności - konstrukcje stalowePDF
Deklaracja Zgodności - stropy żelbetowePDF
Certyfikat Zgodności - stropy żelbetowePDF
Certyfikat Zgodności - konstrukcje stalowePDF
Zestaw wyrobów do wykonywania izolacji ogniochronnych konstrukcji stalowych systemu CONLIT 150PDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Aprobata TechnicznaPDF
Aneks 1 do Aprobaty Technicznej Systemu CONLIT PLUSPDF
Deklaracja ZgodnościPDF
Certyfikat Zgodności PDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat zgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnosciPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Aprobata TechnicznaPDF
Deklaracja ZgodnościPDF
Deklaracja Zgodności (ECOROCK FG-S)PDF
Certyfikat zgodnosciPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Aprobata technicznaPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat Zgodności (Cigacice)PDF
Certyfikat Zgodności (Małkinia)PDF
Rekomendacja TechnicznaPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat Zgodności (Cigacice)PDF
Rekomendacja TechnicznaPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat Zgodności (Cigacice)PDF
Certyfikat Zgodności (Małkinia)PDF
Rekomendacja TechnicznaPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Rekomendacja TechnicznaPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Aprobata TechnicznaPDF
Deklaracja ZgodnościPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Aprobata TechnicznaPDF
Deklaracja ZgodnościPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Aprobata TechnicznaPDF
Deklaracja ZgodnościPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat CPRPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Rekomendacja TechnicznaPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat Zgodności CEPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Aprobata Techniczna
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Aprobata Techniczna
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Aprobata Techniczna
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja zgodnosciPDF
Odporność Ogniowa REI, Broof (t1)PDF
Sprawozdanie z Badań COBRPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych (kołki mechaniczne)PDF
Europejska Aprobata Techniczna (kołki mechaniczne)PDF
Deklaracja właściwości użytkowychPDF
Certyfikat zgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Certyfikat Zgodności (Cigacice)PDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat Zgodności (Cigacice)PDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Aprobata TechnicznaPDF
Deklaracja ZgodnościPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Aprobata TechnicznaPDF
Deklaracja ZgodnościPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Deklaracja ZgodnościPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat Zgodności (Cigacice)PDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Norma PN-EN 13162
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Norma PN-EN 13162
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Norma PN-EN 13162
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Norma PN-EN 13162
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Norma PN-EN 13162
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Norma PN-EN 13162
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Norma PN-EN 13162
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Norma PN-EN 13162
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat zgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat zgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat Zgodności (Cigacice)PDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Certyfikat Zgodności (Cigacice)PDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Norma PN-EN 13162
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat Zgodności (Cigacice)PDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja właściwości użytkowych DOPPDF
Certyfikat ZgodnościPDF
Atest Higieniczny GUMPDF
Deklaracja ZgodnościPDF
Certyfikat zgodnosciPDF
DEKLARACJA WŁASCIWOSCI UŻYTKOWYCH DOPPDF
| Pobierz w pliku zip