Termomodernizacja

Remont krok po kroku

CASE STUDY Renowacja domu jednorodzinnego "kostka"

Gdy ekipa wykonawcza dostała do ręki projekt, opracowała harmonogram prac. Ma on pomóc ekipie wykonawczej przeprowadzić prace termomodernizacyjne w sposób uporządkowany i zapewniający największa efektywność. Remont jest złożonym procesem, dlatego prace nad modernizacja powinny być dobrze przemyślane.

Remont - harmonogram

W znacznym uproszczeniu harmonogram dla projektu: remont wyglądał tak:

  • Przygotowanie budynku do prac remontowych, usunięcie z elewacji przedmiotów, które mogą przeszkadzać, drobne naprawy ścian.
  • Rozbiórka starej ścianki attykowej i zastąpienie jej nową; ocieplenie stropodachu.
  • Ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu do wysokości 50 cm ponad powierzchnię gruntu.
  • Ocieplenie płyty balkonowej nad garażem oraz stropu w garażu.
  • Ocieplenie ścian – częściowo metodą bezspoinową, a częściowo lekką suchą.
  • Ocieplenie daszku nad wejściem do budynku.
  • Wykonanie stóp fundamentowych pod drewniane słupy podpierające balkon.
  • Montaż oblicówki drewnianej i pozostałych drewnianych elementów.
  • Prace wykończeniowe, malowanie elewacji, porządkowanie terenu.
  • Koniec i rozliczenie prac – odbiór robót
Przegroda Współczynnik U (stan istniejący) [W/m2K]  Współczynnik U (po modernizacji) [W/m2K]  Zakres prac modernizacyjnych 
Stropodach  0,79 0,21  Ocieplenie skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/mK i grubości 15 cm
Ściany zewnętrzne 1,28 0,25 Ocieplenie metodą lekką mokrą skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/mK i grubości 15 cm oraz ocieplenie metodą lekką suchą skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,036 W/mK i grubości 16 cm
Ściana piwnic (część naziemna) 2,29 0,24 Ocieplenie skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/mK i grubości 15 cm 
Ściana piwnic (część podziemna) 2,32 0,25 Ocieplenie skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/mK i grubości 12 cm
Płyta balkonowa nad garażem 0,60 0,20 Ocieplenie od spodu skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,037 W/mK i grubości 5 cm oraz ocieplenie od góry skalną wełną mineralną o współczynniku λ = 0,039 W/mK i grubości 5 cm
Przegroda Powierzchnia [m2] Cena jednostkowa [zł/m2] (w tym VAT 22%) Orientacyjny koszt robót
Stropodach  94 151 14 081
Ściany zewnętrzne 249 247 61 652
Ściana piwnic (część naziemna) 45 201 8 940
Ściana piwnic (część podziemna) 14 143 1 948
Płyta balkonowa nad garażem 5 119 634
Izolacja dachu płaskiego
Termomodernizacja Izolacja dachu płaskiego
Termomodernizacja

Izolacja dachu płaskiego

Sprawdź
Izolacja ściany zewnętrznej typu I
TERMOMODERNIZACJA Izolacja ściany zewnętrznej typu I
TERMOMODERNIZACJA

Izolacja ściany zewnętrznej typu I

Sprawdź
Izolacja ściany zewnętrznej typu II
Termomodernizacja Izolacja ściany zewnętrznej typu II
Termomodernizacja

Izolacja ściany zewnętrznej typu II

Sprawdź
Back