Zalety wełny skalnej: izolacja akustyczna

Szkodliwe efekty ekspozycji na hałas

Hałas oddziałuje przede wszystkim na psychikę ludzką. Pomimo to badania dotyczące wpływu hałasu na zdrowie człowieka nie oceniają niestety zmian emocjonalnych o podłożu psychicznym.

Aspekt psychiczny wpływu hałasu na zdrowie i ogólne postrzeganie spadku komfortu życia, ciągle stoi w cieniu dużej liczby przypadków ubytku słuchu. Na pogorszenie komfortu życia i pracy w pomieszczeniach mogą wpłynąć nawet niezbyt głośne dźwięki, jeśli są jednostajne, dokuczliwe i nie mamy na nie wpływu.

Wyniki badań

60% osób mających z powodu hałasu kłopoty ze zdrowiem jako główny wpływ tego czynnika przytacza zaburzenia psychofizyczne: niższą zdolność koncentracji, zmęczenie, bóle głowy.

30% osób deklarujących świadomość wpływu hałasu na ich zdrowie przytacza jako główny czynnik szkodliwego oddziaływania zaburzenia z powodu mechanicznego uszkodzenia słuchu. Hałasy, na które jesteśmy narażeni w domu bardziej pogarszają nasze zdrowie psychiczne niż fizyczne. Jest to główny czynnik powodujący frustrację i obniżenie oceny własnej wartości. Brak odpowiedniej ochrony przed hałasem w domu czy mieszkaniu jest przyczyną złej oceny codziennych warunków życia. Niemożność wpływania na jakość własnego życia, nawet w enklawie spokoju, jaką powinien być dom, którego czujemy się właścicielami, może uczynić z człowieka przysłowiowego niewolnika.

Hałas w domu objawia się w ludziach:

  • poczuciem zagrożenia i bezsilności,
  • brakiem poczucia miejsca, w którym znaleźć można spokój,
  • apatią i niską samooceną,
  • niemocą dokonywania zmian i podejmowania decyzji nawet we własnym domu,
  • agresją wynikającą z frustracji,
  • brakiem swobody korzystania z mieszkania,
  • brakiem inicjatyw w poprawie warunków życia.

W mieszkaniu chcemy swobodnie korzystać z osobistej przestrzeni życiowej - można to uzyskać tylko projektując i budując komfortowe budynki i wnętrza, chroniące nas przed hałasem.

Odkryj więcej korzyści dla Twojego domu!

Bezpieczeństwo pożarowe
Zalety wełny skalnej Bezpieczeństwo pożarowe
Zalety wełny skalnej

Bezpieczeństwo pożarowe

Sprawdź, dlaczego wełna skalna zabezpiecza przez rozprzestrzenianiem się ognia.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna zabezpiecza przez rozprzestrzenianiem się ognia.
Dowiedz się więcej o pasywnej ochronie przeciwpożarowej
Efektywność energetyczna
ZALety WEŁNY SKALNEJ Efektywność energetyczna
ZALety WEŁNY SKALNEJ

Efektywność energetyczna

Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewnia poprawę efektywności energetycznej izolowanych budynków.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewnia poprawę efektywności energetycznej izolowanych budynków.
Dowiedz się więcej o efektywności energetycznej
Trwałość
Zalety wełny skalnej Trwałość
Zalety wełny skalnej

Trwałość

Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewni skuteczną izolację przez cały okres użytkowania ocieplonego nią budynku.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewni skuteczną izolację przez cały okres użytkowania ocieplonego nią budynku.
Dowiedz się więcej o trwałości wełny skalnej ROCKWOOL
Back