Zalety wełny skalnej: izolacja akustyczna

Rodzaj hałasu w codziennym życiu

Zapewnienie odpowiedniego poziomu komfortu akustycznego budynków i ochrony przed hałasem powinny być uwzględniane już na etapach koncepcji i projektowania, a także podczas realizacji budynku.

W eliminowaniu negatywnego wpływu hałasu na użytkowników budynków bardzo ważne jest określenie, gdzie powstaje hałas, a także dlaczego powstaje. Mając wpływ na proces powstawania budynku juz od fazy projektu możemy określić przed jakiego rodzaju hałasem chcemy chronić użytkowników budynku.

Hałas zewnętrzny

Głównym źródłem hałasu zewnętrznego są środki transportu i komunikacji. Hałas komunikacyjny generowany przez samochody jest współcześnie postrzegany jako ten, który najsilniej obniża komfort akustyczny w zurbanizowanych obszarach kraju. Jego dokuczliwość zależy głównie od poziomu zurbanizowania terenu, gęstości zaludnienia, przepustowości dróg. 
Drugim, równie silnym źródłem hałasu zewnętrznego jest hałas kolejowy. Jest to źródło liniowe o dużej długości, obejmujące szeroki obszar po obu stronach torów. Hałas kolejowy i miejskiej komunikacji szynowej jest szczególnie uciążliwy w dużych aglomeracjach miejskich.

Dynamiczny rozwój branży lotniczej przyczynia się do wzrostu obciążenia hałasem lotniczym coraz większej liczby gmin.  W budynkach na takich terenach wymagana jest większa ochrona przed hałasem, poprzez np. odpowiednią izolacje akustyczną ze sklanej wełny.

Hałas powietrzny wewnątrz budynków

W domach szeregowych i budynkach wielorodzinnych mamy do czynienia z przenoszeniem dźwięków między pomieszczeniami w sąsiadujących budynkach. Panują w nich głównie hałasy bytowe: rozmowy, dźwięki z urządzeń audio czy hałas pochodzenia technicznego (odkurzacz, mikser, pralka).

Inna jest charakterystyka hałasu w budynkach biurowych, szkołach czy obiektach sportowych niż w budynkach mieszkalnych. Ochrona przed nimi wymaga znajomości charakterystyki źródeł dźwięków. W budownictwie mieszkaniowym pojawił się nowy, silny i bardzo uciążliwy, niskoczęstotliwościowy dźwięk bytowy, pochodzący od systemów audio-video, kino domowe itp.. Hałas zza ściany jest dziś najbardziej uciążliwym hałasem w budynkach mieszkalnych. Kiedy zbyt niska izolacyjność akustyczna przegród niedostatecznie ogranicza przenoszenie dźwięków od sąsiada, możemy stać się biernymi uczestnikami jego życia. 

 

Inna jest charakterystyka hałasu w budynkach biurowych, szkołach czy obiektach sportowych niż w budynkach mieszkalnych. Ochrona przed nimi wymaga znajomości charakterystyki źródeł dźwięków. W budownictwie mieszkaniowym pojawił się nowy, silny i bardzo uciążliwy, niskoczęstotliwościowy dźwięk bytowy, pochodzący od systemów audio-video, kino domowe itp.. Hałas zza ściany jest dziś najbardziej uciążliwym hałasem w budynkach mieszkalnych. Kiedy zbyt niska izolacyjność akustyczna przegród niedostatecznie ogranicza przenoszenie dźwięków od sąsiada, możemy stać się biernymi uczestnikami jego życia. 

Hałas generowany przez wyposażenie techniczne budynku

Głównym źródłem tego typu hałasu są: kotłownia, system wentylacyjny i grzewczy oraz windy. Hałas pochodzący z wyposażenia technicznego generowany jest przez urządzenia emitujące hałas w pomieszczeniach technicznych, stamtąd dźwięk przenoszony jest przez instalację lub konstrukcję i przegrody do pozostałych pomieszczeń. Przykładowo instalacja wentylacyjna to przewody transportujące powietrze i hałas z centrali wentylacyjnej do każdego pomieszczenia. System grzewczy może przenosić stuki z pompy i hałas palników metalowymi przewodami i grzejnikami. W skrajnych przypadkach poprzez metalowe kaloryfery panelowe można usłyszeć sąsiadów.

Hałas pogłosowy

Hałas pogłosowy możemy najczęściej spotkać w pomieszczeniach bez adaptacji akustycznej. Można go opisać jako nadmierne i uciążliwe odbicia dźwięku od ścian, sufitu czy podłogi. Fala odbita powraca do ucha z opóźnieniem, powodując w ten sposób zniekształcenie przekazu. Hałas pogłosowy przyczynia się do utraty części przekazywanych informacji i zaburza zrozumienie wypowiedzi. Nadmierny pogłos wpływa też na subiektywną ocenę komfortu wnętrza.

 

Odkryj więcej korzyści dla Twojego domu!

Bezpieczeństwo pożarowe
Zalety wełny skalnej Bezpieczeństwo pożarowe
Zalety wełny skalnej

Bezpieczeństwo pożarowe

Sprawdź, dlaczego wełna skalna zabezpiecza przez rozprzestrzenianiem się ognia.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna zabezpiecza przez rozprzestrzenianiem się ognia.
Dowiedz się więcej o pasywnej ochronie przeciwpożarowej
Efektywność energetyczna
ZALety WEŁNY SKALNEJ Efektywność energetyczna
ZALety WEŁNY SKALNEJ

Efektywność energetyczna

Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewnia poprawę efektywności energetycznej izolowanych budynków.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewnia poprawę efektywności energetycznej izolowanych budynków.
Dowiedz się więcej o efektywności energetycznej
Trwałość
Zalety wełny skalnej Trwałość
Zalety wełny skalnej

Trwałość

Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewni skuteczną izolację przez cały okres użytkowania ocieplonego nią budynku.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewni skuteczną izolację przez cały okres użytkowania ocieplonego nią budynku.
Dowiedz się więcej o trwałości wełny skalnej ROCKWOOL
Back