ZALETY WEŁNY SKALNEJ: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Zintegrowane projektowanie energetyczne budynków

Założenia zintgrowanego projektowania energetycznego

Decydując o celach dotyczących efektywności energetycznej danego projektu, zawsze należy sprawdzić, czy umowy dostawy energii zostały już zawarte pomiędzy zainteresowanymi stronami, takimi jak władze lokalne, deweloper lub klient prywatny. 

Wcześniej mogą zostać przyjęte ustalenia, na przykład:

  • zwiększenie wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej (wymagania wyższe od poziomu określonego w krajowych przepisach budowlanych)
  • wymagania odnośnie proponowanych systemów energetycznych, dotyczących np. podłączenia do systemu ciepłowniczego 
  • dodatkowe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Istnieje wiele form tradycyjnych umów, takie jak: umowy najmu, umowa projektowa, umowa eksploatacyjna czy umowa gruntowa. Przed podpisaniem takiej umowy powinna być przygotowana koncepcja energetyczna, żeby nakreślić możliwości techniczne i ekonomiczne istniejącej infrastruktury.

Wytyczne projektowe

Założenia i wymagania dotyczące efektywności energetycznej w ramach projektu powinny być opisane i określone ilościowo na tyle, na ile to możliwe w wytycznych projektowych. Ważne jest, aby  założenia uwzględniały możliwość dokonania okresowej oceny ich spełnienia , w procesie projektowania i budowy, a także po zakończeniu realizacji projektu. Należy przewidzieć odpowiedni czas na dokonanie weryfikacji, którą powinien wykonać architekt, projektant lub ekspert energetyczny.

Trias Energetica

Koncepcja Trias Energetica reprezentuje proste i logiczne podejście do projektowania, które przyczynia się do osiągnięcia oszczędności energii, poprawy efektywności energetycznej obiektu,  zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i ochrony środowiska naturalnego. Trzy kroki tej strategii są następujące:

  1. Unikanie niepotrzebnych strat energii stosując następujące środki: dobrą izolację, zwartą bryłę budynku, szczelną konstrukcję, hybrydową wentylację, odzysk ciepła, chłodzenie naturalne i oszczędzanie wody.
  2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii takich jak wiatr, energia słoneczna i energia  wody, w ekonomicznie uzasadniony sposób.
  3. Jak najefektywniejsze wykorzystanie energii paliw kopalnych, poprzez stosowanie wysokosprawnego ogrzewania, optymalnych urządzeń: pomp i wentylatorów zasilanych prądem stałym i wykorzystanie ciepła odpadowego.

Lista kontrolna przedstawia zagadnienia, które mogą mieć wpływ na zużycie energii w budynku. Wiele z tych problemów można przedstawić na rysunkach projektowych.  Takie podejście umożliwia dokonanie wielostronnej oceny szczegółowych rozwiązań. Bardzo ważne jest, aby w trakcie budowy kontrolować każdy jej etap – wznoszenie, rozwiązania detali konstrukcyjnych, instalacje wewnętrzne. Wszystkie wykonane prace powinny być weryfikowane pod względem zgodności z projektem i poprawności.  Dokładne informacje dotyczące zużycia energii powinny być prezentowane na przejrzystych wykresach, w taki sposób, aby szybko i jednoznacznie można było zweryfikować uzyskiwaną efektywność energetyczną. Również niedotrzymywanie ważnych parametrów powinno być łatwo odczytywalne. Bieżąca analiza powinna dotyczyć całego budynku i poszczególnych elementów wyposażenia technicznego.

Odkryj więcej korzyści dla Twojego domu!

Bezpieczeństwo pożarowe
Zalety wełny skalnej Bezpieczeństwo pożarowe
Zalety wełny skalnej

Bezpieczeństwo pożarowe

Sprawdź, dlaczego wełna skalna zabezpiecza przez rozprzestrzenianiem się ognia.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna zabezpiecza przez rozprzestrzenianiem się ognia.
Dowiedz się więcej o pasywnej ochronie przeciwpożarowej
Izolacja akustyczna
ZALETY WEŁNY SKALNEJ Izolacja akustyczna
ZALETY WEŁNY SKALNEJ

Izolacja akustyczna

Sprawdź, dlaczego wełna skalna jest najlepszym rozwiązaniem do izolacji akustycznej.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna jest najlepszym rozwiązaniem do izolacji akustycznej.
Dowiedz się więcej o izolacji akustycznej
Trwałość
Zalety wełny skalnej Trwałość
Zalety wełny skalnej

Trwałość

Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewni skuteczną izolację przez cały okres użytkowania ocieplonego nią budynku.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewni skuteczną izolację przez cały okres użytkowania ocieplonego nią budynku.
Dowiedz się więcej o trwałości wełny skalnej ROCKWOOL
Back