ZALETY WEŁNY skalne: efektywność energetyczna

Bilans energetyczny budynków

Bilans energetyczny budynku składa się z zysków i strat energii. W budynkach zawsze dochodzi do pewnej równowagi – straty energii uzupełniane są przez energię dostarczaną. Mówiąc najprościej, jeśli robi się zimno w budynku (duże straty energii) można zwiększyć wydzielanie ciepła w budynku dostarczając je poprzez system ogrzewczy. Tak było od wieków, odkąd wymyślono ogrzewanie. Obecnie ważne jest zapewnienie jak największej efektywności energetycznej budynku. 

 

Im większe będą wewnętrzne i zewnętrzne zyski ciepła, im mniejsze straty ciepła, dzieki ociepleniu, tym mniej energii musi dostarczyć system ogrzewczy, żeby zapewnić wymaganą temperaturę, a wtedy rachunki za ogrzewanie będą niższe.

Częste pytania dotyczące bilansu energetycznego

Gdzie pojawiają się straty energii?

Straty energii, będące częścią bilansu energetycznego, są powodowane przez:

  • przenikanie (straty ciepła przez element obudowy budynku: ściany, okna, dach, itd.)
  • wentylację (są nie do uniknięcia, bo konieczność podgrzania powietrza wentylacyjnego wymaga nakładów energetycznych),
  • nieodpowiednią szczelności budynku.

Można ograniczyć straty energii ulepszając niektóre elementy budynku. Straty przez przenikanie można zmniejszyć przez poprawę izolacyjności cieplnej, czyli poprzez dodatkowe ocieplenie, czy zastosowanie w oknach szyb o lepszych właściwościach. W ten sposób polepsza się izolacyjność termiczną przegród zewnętrznych i poprawia się bilans energetyczny całego obiektu. Stratom energii związanym z podgrzewaniem powietrza wentylacyjnego nie można całkowicie zapobiec, ale mogą być one znacznie zmniejszone poprzez stosowanie systemów wentylacyjnych nadążających za potrzebami lub wykorzystujących odzysk ciepła. Dobra szczelność budynku pozwala na ograniczenie niekontrolowanego przepływu powietrza. Zachowanie dobrej szczelności budynku zależy od właściwego zaprojektowania i wykonania wszystkich elementów budowlanych oraz sposobu ich połączenia. Na etapie projektowania należy oczywiście bardzo starannie opracować wszelkie detale, ale ogromne znaczenie ma również jakość wykonania.

Czym jest pojemność cieplna budynku?

Do tej pory bilans energetyczny był monitorowany przez cały rok. Istnieje już wiele projektów, które dowiodły, że samowystarczalność energetyczna jest możliwa. Jednak nie wystarczy tylko spojrzeć na bilans energii i porównać straty z zyskami. Konieczne jest również uwzględnienie rodzaju konstrukcji budynku i właściwości materiałów, z jakich został wybudowany. Dopiero wtedy bilans energii zostanie określony prawidłowo.

Podczas ogrzewania budynku nie tylko środowisko wewnętrzne jest ogrzewane, podnosi się również temperatura konstrukcji budynku. Energia zakumulowana w przegrodach tworzy bufor energetyczny. Im bardziej pojemna „cieplnie” jest przegroda, tym większy jest bufor. Oznacza to, że budynek żelbetowy jest większym zasobnikiem niż budynek drewniany. Im większa jest pojemność cieplna konstrukcji, tym wolniej przebiega jego ogrzewanie. Równie powolnie następuje jego stygnięcie (ochładzanie), bowiem zakumulowane ciepło w przegrodach jest z powrotem oddawane do środowiska zewnętrznego.

Czym jest energia dostarczana?

Energia dostarczona uzupełnia bilans energetyczny budynku. Jej głównymi składnikami są:

  • konwencjonalne źródła energii: gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy, ciepło/chłód, itp.
  • odnawialne źródła energii: słońce, wiatr, grunt
  • wewnętrzne zyski ciepła: urządzenia elektryczne (np. komputery), oświetlenie, ludzie
  • promieniowanie słoneczne docierające bezpośrednio do wnętrza budynku - przez przegrody przezroczyste oraz pośrednio – przez przegrody nieprzezroczyste.

Innym ważnym czynnikiem, który należy uwzględnić w rozważaniach, gdy analizujemy bilans energetyczny, są wewnętrzne źródła ciepła. Mogą one mieć pozytywny lub negatywny wpływ na bilans energetyczny. Jeżeli budynek jest położony w regionie, w którym zapotrzebowanie na ciepło jest większe niż zapotrzebowanie na chłodzenie, źródła energii, takie jak oświetlenie, komputery itp., z reguły mają pozytywny wpływ. Wszystkie te urządzenia emitują ciepło i ta część nie musi być już generowana przez system ogrzewania, w wyniku czego zmniejsza się zapotrzebowanie na energię do ogrzewania. Nieco inaczej dzieje się, jeżeli budynek jest zlokalizowany w ciepłym lub gorącym klimacie, albo analizowany jest bilans energii w okresie lata. Wówczas zapotrzebowanie na energię do chłodzenia jest wyższe niż do ogrzewania. W takim wypadku zyski ciepła są niepożądane, gdyż zwiększają zużycie energii niezbędnej do chłodzenia, a przez to podnoszą koszty eksploatacyjne budynku. Wewnętrzne źródła są również istotnym czynnikiem wpływającym na poziom komfortu cieplnego budynku. Jeżeli nie weźmie się ich pod uwagę w fazie projektowania to istnieje ryzyko, że w budynku nie da się zapewnić komfortu cieplnego - budynek może okazać się zbyt ciepły.

Warto również przyjrzeć się relacji między stratami i zyskami energii. Stosunek ten jest zależny od lokalizacji budynku, a składnik który będzie dominował decyduje o tym, czy bilans energetyczny będzie dodatni czy ujemny. Jednak bez względu na to, gdzie budynek się znajduje, zgodnie z prawami fizyki, energia będzie przekazywana poprzez obudowę i okna, przez które dostarczana jest energia promieniowania słonecznego. Oznacza to, że okna mogą mieć pozytywny wpływ w zakresie pozyskiwania energii słonecznej, ale także negatywne skutki z powodu stosunkowo wysokich strat ciepła, jeżeli izolacyjność szyb jest niewystarczająca (określona przez U – współczynnik przenikania ciepła, W/m2K).

Dlaczego analizę należy prowadzić w krótkim i długim okresie?

Zalecane sposoby poprawy bilansu energetycznego budynku bardzo wyraźnie zależą od przyjętej perspektywy. Należy określić: czy ma być to analiza krótkoterminowa, czy też długoterminowa? Zmniejszenie strat energii zapewni niższe rachunki za energię (perspektywa długoterminowa), ale zazwyczaj wymaga droższej inwestycji (perspektywa krótkoterminowa). Nadrzędne powinny być koszty całkowite, a nie tylko koszty inwestycyjne, czyli zarówno koszty inwestycji i eksploatacji. Do pewnego stopnia, koszty budowy budynku nie są ważne. Jest o wiele bardziej istotne, aby sprawdzić, ile kosztuje korzystanie z budynku w całym okresie eksploatacji – w czasie życia budynku.

Na przykład, firma potrzebuje nowego biurowca i rozważa dwa różne warianty budynków. Jeden został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia standardowe wymagania. Drugi jest niemal samowystarczalny energetycznie. Koszty inwestycyjne wynoszą odpowiednio 10.000.000 PLN – w przypadku pierwszego wariantu i 10.250.000 PL – w drugim przypadku. Wyznaczone roczne koszty za energię wynoszą 30.000 PLN w pierwszym wariancie oraz 5.000 PLN w drugim. Jak łatwo można obliczyć już po 10 latach drugie rozwiązanie okaże się bardziej ekonomiczne, a oprocentowanie wyniesie zaledwie 10%! … i to przy założeniu stałej ceny energii! 

Program OptiHouse
Programy obliczeniowe Program OptiHouse
Programy obliczeniowe

Program OptiHouse

OptiHouse to bezpłatny program, który pozwala obliczyć koszty właściwej izolacji budynku oraz przyszłe oszczędności związane z jego efektywnością energetyczną. Pamiętaj, dom budujesz na lata!
OptiHouse to bezpłatny program, który pozwala obliczyć koszty właściwej izolacji budynku oraz przyszłe oszczędności związane z jego efektywnością energetyczną. Pamiętaj, dom budujesz na lata!
Uruchom program OptiHouse

Odkryj więcej korzyści dla Twojego domu!

Trwałość
Zalety wełny skalnej Trwałość
Zalety wełny skalnej

Trwałość

Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewni skuteczną izolację przez cały okres użytkowania ocieplonego nią budynku.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna zapewni skuteczną izolację przez cały okres użytkowania ocieplonego nią budynku.
Dowiedz się więcej o trwałości wełny skalnej ROCKWOOL
Izolacja akustyczna
ZALETY WEŁNY SKALNEJ Izolacja akustyczna
ZALETY WEŁNY SKALNEJ

Izolacja akustyczna

Sprawdź, dlaczego wełna skalna jest najlepszym rozwiązaniem do izolacji akustycznej.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna jest najlepszym rozwiązaniem do izolacji akustycznej.
Dowiedz się więcej o izolacji akustycznej
Bezpieczeństwo pożarowe
Zalety wełny skalnej Bezpieczeństwo pożarowe
Zalety wełny skalnej

Bezpieczeństwo pożarowe

Sprawdź, dlaczego wełna skalna zabezpiecza przez rozprzestrzenianiem się ognia.
Sprawdź, dlaczego wełna skalna zabezpiecza przez rozprzestrzenianiem się ognia.
Dowiedz się więcej o pasywnej ochronie przeciwpożarowej
Back