ZALETY WEŁNY SKALNEJ: bezpieczeństwo pożarowe

Ochrona przeciwpożarowa - to warto wiedzieć

Wełna skalna: pasywna ochrona zapewniająca bezpieczeństwo pożarowe

Spędzamy większość swojego życia w budynkach. Pracujemy w nich, czesto spędzamy też wolny czas i odpoczywamy.  Ilu z nas wie, czy mają one odpowiednie zabezpieczenia, czy są bezpieczne przeciwpożarowo? Niewiele osób zastanawia się nad ryzykiem wynikającym z uchybień w tym obszarze.

Rola izolacji w aktywnych i pasywnych systemach a ochrona przeciwpożarowa

Projektowanie to najważniejsza czynność w procesie budowlanym. To przede wszystkim od architekta/projektanta zależy, jakie materiały i rozwiązania zostaną użyte w danym budynku. Mając na uwadze przeznaczanie obiektu, jak i możliwości finansowe, architekt/projektant dobiera odpowiednie rozwiązania zapewniające trwałość, komfort i bezpieczeństwo pożarowe.

Odpowiednia kombinacja aktywnych środków ochrony przeciwpożarowej, takich jak zraszacze, czujniki dymu, gaśnice etc. w połączeniu z materiałami gwarantującymi pasywną ochronę przeciwpożarową, w tym m.in. niepalną izolacją, jest kluczem do zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych.

Izolacja z wełny skalnej zwiększa bezpieczeństwo pożarowe

Izolacja ma duży wpływ na to, jak skuteczna jest pasywna ochrona przeciwpożarowa. Większość właścicieli budynków nie zna dokładnych specyfikacji i wymagań dotyczących izolacji, mających znaczenie w przypadku ognia. Nawet dla doświadczonych architektów zaskakujące bywają efekty odpowiednio dobranego materiału, kiedy w budynku wybuchnie pożar. Palne materiały izolacyjne mogą mieć różne klasyfikacje ogniowe, w zależności od zastosowanych metod testów jak też podejścia stosowanego w lokalnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Przykładowo: w Polsce, na ścianach zewnętrznych w nowych budynkach powyżej 25 m wolno stosować wyłącznie niepalną izolację, w Niemczech zabronione jest stosowanie palnych izolacji w budynkach wysokich. Izolacja ze skalnej wełny mineralnej dzięki niepalności (najwyższa klasa reakcji na ogień A1) przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach stanowiąc jednocześnie izolację przeciwogniową.

Pasywna ochrona przeciwpożarowa ludzi

Czas potrzebny na ewakuację z budynku różni się znacząco, w zależności od mobilności jego użytkowników, ich znajomości budynku, czy łatwości dostępu do dróg ewakuacyjnych. Istotne jest, aby w sytuacji pożaru czasu na ewakuację było możliwie jak najwięcej.  Na jego długość mogą wpłynąć m.in. materiały budowlane użyte w budynku i systemy, w których wykorzystana została aktywna ochrona przeciwpożarowa.

Jednym z najważniejszych działań w pożarze jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia. W początkowej fazie pożaru to nie sam ogień zagraża ludziom, ale jego szybkie rozprzestrzenianie się w połączeniu z niedostępnymi drogami ewakuacyjnymi, a także pojawiający się później dym. 

 

Skała się nie pali - najlepsza ochrona przeciwpożarowa

Działania Straży Pożarnej to już aktywna walka z pożarem w sytuacjach, kiedy ogień się rozprzestrzenił. Właściwa pasywna ochrona przeciwpożarowa to element, o którym należy myśleć już na etapie wyboru materiałów budowlanych. Decydując się na izolację z wełny skalnej ROCKWOOL zyskujesz bezpieczeństwo pożarowe wydłużające czas na ewakuację. Działania Straży Pożarnej to już aktywna walka z pożarem w sytuacjach, kiedy ogień się rozprzestrzenił. Właściwa pasywna ochrona przeciwpożarowa to element, o którym należy myśleć już na etapie wyboru materiałów budowlanych. Decydując się na izolację z wełny skalnej ROCKWOOL zyskujesz bezpieczeństwo pożarowe wydłużające czas na ewakuację.

W celu zminimalizowania ryzyka tragicznych skutków pożarów szczególnie właściciele wysokich budynków powinni zwracać uwagę na stosowane w tych konstrukcjach rozwiązania budowlane. Projekt ochrony przeciwpożarowej powinien uwzględniać potencjalne sposoby późniejszego użytkowania danego budynku. Wówczas obiekty budowane z przeznaczeniem na mieszkanie mogą być łatwo zaadaptowane na potrzeby przychodni czy przedszkola. Szacowany czas ewakuacji sprawnych lokatorów domów mieszkalnych jest zupełnie inny w przypadku zmiany przeznaczenia budynku. Takie sytuacje powinny być uwzględniane już na etapie projektowania.

Ważne jest stosowanie niepalnych materiałów budowlanych. O tym, jak materiały budowlane reagują na pożar mówią klasyfikacje ogniowe. Wiele osób nie analizuje klasyfikacji ogniowych, a jeśli nawet pochyli się nad nimi, nie potrafi ich właściwie interpretować.

Skutkiem tego jest stosowanie łatwopalnych materiałów budowlanych, które często w pożarze płoną, topią się, kapią gorącymi kroplami i przez to zwiększają zagrożenie poparzenia, zatrucia a nawet utraty życia. Klasyfikacje ogniowe zamieszczone poniżej pozwolą na szybką ocenę materiałów budowlanych. Wiedza na ten temat pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego w Twoim domu.

Materiały budowlane z Euroklasami A1 zapewniają spełnienie najbardziej wymagających standardów ochrony przeciwpożarowej. Izolacje ze skalnej wełny mineralnej, sklasyfikowane w większości przypadków jako A1, spełniają całkowicie wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.

Projekty, w których bezpieczeństwo pożarowe zapewnia wełna skalna ROCKWOOL

Klasyfikacje ogniowe

Na ich podstawie ocenisz, które materiały budowlane wpłyną pozytywnie, a które negatywnie na poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku, który planujesz budować lub modernizować.

Toksyczne gazy i dym to ukryci zabójcy. Podczas pożaru możesz stać się ich ofiarą. Sprawdź jak zabezpieczyć przed nimi Twój dom.

Czytaj więcej!
KONTAKT
KONTAKT

Bądź z nami w kontakcie - otrzymasz pomoc techniczną w obszarze naszych produktów i usług

Back